top of page

Çerez Politikası

Kişisel Verilerin Kullanımına Yönelik Bilgilendirme
Pandabiyat.com olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması 'KVKK' yönetmeliğine bağlı olarak kullanıcılarımızın kişisel verilerini koruma hakkına saygı duyuyoruz ve önemsiyoruz.

 

Kişisel Verilerin Kullanımı
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda yer alan maddeye göre "kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi" kişisel veri olarak kabul edilir.

 

Pandabiyat, uluslararası sözleşmeler ve T.C. Anayasası ile birlikte Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda yer alan mevzuat çerçevesinde kişisel verilerinizi kullanmaktadır.
Pandabiyat.com üzerinden sağlanan hizmet kapsamında edindiğimiz bilgileriniz, sizlerin beyanları doğrultusunda ve bilginiz dahilinde toplanabilir.

 

Pandabiyat ile iletişime geçtiğinizde; pandabiyat.com adresi üzerinden girdiğiniz ad soyad, kullanıcı adı, e-posta adresi, iletişim bilgileri, demografik bilgiler ile kullandığınız cihaz bilgisi ve IP verileriniz (kaynak ve hedef nokta bilgileri) işlenebilir.
 

Pandabiyat.com olarak kişisel verilerinizi işleme amacımız; kullanıcılarımıza daha hızlı, etkili ve kişisel bir hizmet deneyimi ve kullanım kolaylığı sağlamaktır.

 

Kişisel Verilerin Korunması İle İlgili Haklar
Pandabiyat.com’a yapılan girişler kapsamında; kişisel veriler her türlü yazılı, sözlü veya elektronik ortam üzerinden verilen beyan ve onaylarla toplanmakta KVKK'nın 5. ve 6. maddelerinde sunulan şartlara uygun olarak işlemektedir. Kişisel Verilerin Korunması ile ilgili haklar kapsamında kullanıcılar, 'KVKK'nın ilgili mevzuatı ve 11. maddesi gereği Pandabiyat’a başvuruda bulunarak aşağıdaki bilgileri talep edebilirler.

 

  • Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenmek.

  • Kişisel veriler işlenmişse bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek.

  • Yurt içinde veya dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenmek.

  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini veya KVKK ile öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini talep etmek.

  • Kişisel verilerin düzeltilmesini veya silinmesini talep etme halinde, yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini istemek.

  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etmek.
     

Çerez (Cookie) Kullanımı
Pandabiyat.com’u ziyaret ettiğiniz andan itibaren siteyi kullanmaya devam ettiğiniz sürece çerez kullanımı kabul edilmiş olur.

 

Çerezlerin Kullanım Kapsamı: Çerezler (Cookie) Google Chrome, Firefox, Safari vb. internet tarayıcıları tarafından bilgisayar, cep telefonu veya tablete yüklenen tanımlama dosyalarıdır. Bu çerezler siteyi ziyaret eden kullanıcılara Kişisel Verileri Kullanma koşullarına bağlı kalarak daha iyi hizmet verebilmek için site üzerinde gezinme bilgilerinizi saklamakta ve 3. kişilerle paylaşabilmekte.
İşbu Gizlilik, Kişisel Verilerin Korunması ve Çerez Politikası’nda zaman zaman değişiklik yapılabilir. Bu değişiklikler, değiştirilmiş yeni Gizlilik, Kişisel Verilerin Korunması ve Çerez Politikası’nın internet sitesinde/mobil uygulamada/webmobilde yayımlanmasıyla geçerlilik kazanır.

 

Çerez Türleri ve Kullanım Amaçları

 

1- Kullanım süreleri bakımından çerezler
 

Kalıcı Çerezler: Pandabiyat.com’u ziyaret ettiğiniz anda oluşan ve geçerlilik süresi sona erene kadar aktif olan çerezlerdir. Kalıcı çerezler internet sitesinin işlevselliğini artırmak, daha hızlı ve iyi bir hizmet sunmak amacıyla kullanılan çerezlerdir.
 

Geçici Çerezler: Pandabiyat.com’u kullanmaya başladığınız anda aktif olan ve sitemizden ayrıldığınızda sonlanan çerezlerdir.  Bu tür çerezlerin kullanılmasının temel amacı ziyaretiniz süresince internet sitesinin düzgün bir biçimde çalışmasını sağlamaktır.

 

2- Kaynağı bakımından çerezler

 

Birinci Taraf Çerezler: Ziyaret edilen internet sitesi tarafından kullanıcıların cihazlarına yerleştirilir. Birinci taraf çerezler ziyaret ettiğiniz internet sitesi tarafından tanımlanır ve sadece bu site tarafından okunabilirler.

 

Üçüncü Taraf Çerezler: Üçüncü taraf çerezler farklı hizmetler için kullanılan diğer organizasyonlar tarafından tanımlanır. Faydalanmakta olduğumuz harici veri analizi hizmetleri ve bu hizmeti sunan tedarikçiler tarafından, neyin popüler olup neyin olmadığını raporlamak üzere bizim adımıza çerezler tanımlanır.

 

3- Kullanım amaçlarına göre çerezler

 

Zorunlu Çerezler: Zorunlu çerezler, internet sitemize göz atmanız, internet sitemizin düzgün bir şekilde çalışabilmesi, özelliklerinden ve sunulan hizmetlerden yararlanabilmeniz için gerekli olan çerezlerdir. Bu çerezler güvenlik ve doğrulama gibi amaçlar için kullanılmakta olup, herhangi bir pazarlama amacı doğrultusunda kullanılmaz ve kimliğinizi tanımlamaz.

 

İşlevsellik Çerezleri: İşlevsellik çerezleri, daha kişiselleştirilmiş bir çevrimiçi deneyim için internet sitemizde geçmişte yaptığınız seçimlerin (kullanıcı adınız, bulunduğunuz bölge veya kullandığınız dil) hatırlamasına olanak tanır. Bu çerezlerin topladığı bilgiler, kullanıcı adınız gibi kimliğinizi tanımlayabilecek verileri içerebilir.

 

Performans Çerezleri: Bu çerezler, web sitemizi nasıl kullandığınız, hangi sayfaları ziyaret ettiğiniz ve hangi bağlantıları tıkladığınız gibi bilgileri toplayarak kullanıcıların web sitemizle nasıl bir etkileşime girdiğini anlamamıza yardımcı olur. Bu çerezler kimliğinizi tanımlamaz. Tüm veriler isimsiz bir şekilde alınır ve bir araya getirilir. Bu çerezleri kabul etmekle internet sitemizi iyileştirmemize, çalışma şeklini geliştirmemize katkıda bulunursunuz. 

 

Pazarlama çerezleri: Bu çerezler size ve ilgi alanlarınıza yakın olan içerikleri ve kampanyaları sunmak amacıyla kullanılır. Ayrıca hedefli reklamlar sunmak veya bir reklamın size görüntülenme sayısını kısıtlamak amacıyla da kullanılabilir. Bu çerezler tarafınıza özel ürün tanıtımı yapmak, kişiselleştirilmiş reklamlar göstermek, reklam kampanyalarının etkinliğini ölçmek için kullanılabilir. 

 

Çerezlerin Kaldırılması
Çerezlerin bilgisayarınızda saklanmasını istemiyorsanız tarayıcınızın ayarlar kısmından çerez kullanım tercihlerinizi değiştirebilirsiniz. Bunun için kullandığınız internet tarayıcısının belirlediği şekilde düzenlemeler yapmalısınız. Bu düzenlemeler farklı tarayıcılarda değişiklik gösterebilir. Tarayıcılarınızın yardım sayfalarından çerez kullanımının kaldırılmasına ilişkin detaylı bilgi edinebilirsiniz.

 

Kişisel Verilere İlişkin İletişim İzin Metni
İşbu metin ile birlikte, paylaşmış olduğunuz ad, soyad, yaş, cinsiyet, medeni durum, demografik bilgiler, iletişim bilgileri, eğitim düzeyi, ilgi alanları, her türlü yazılı ve görsel basına ilişkin alışkanlığı-tercih, zevk ve beğeniler, fatura içerikleri, IP adresi ve ikametgâh adres bilgileri ile kredi kartı bilgileri gibi kişisel bilgilerinizin toplanması; tarafınıza çeşitli avantajların sunulabilmesi, satış, pazarlama ve benzer amaçlı her türlü iletişim mesajlarının gönderilmesi, istatiksel bilgi oluşturulması amacıyla; otomatik olan/olmayan yöntemlerle temin, devralınma, yasal azami süreler aşılmamak üzere öngörülecek süre ile yurt içinde ve dışında yazılı/manyetik arşivlere kaydedilme, depolanma, muhafaza, elde edilebilir hale getirilme, kullanılma, güncellenme, değiştirilme, birleştirilme, yeniden düzenlenme, sınıflandırılma, açıklanma, paylaşım, (yurt içine-dışına) aktarılma, transfer ve sair işlenmelere tabi tutulabilecek ve aynı amaçlara yönelik olarak paylaşılmasına izin verdiğinizi kabul etmektesiniz.

bottom of page