top of page
Schoolgirl with Books

Maraşantiya Şiir Dergisi 1. Sayısı Çıktı

İki aylık şiir dergisi "Maraşantiya" yayın hayatına başladı.


Maraşantiya Şiir Dergisi
Maraşantiya Şiir Dergisi Ocak-Şubat 2022

Maraşantiya Dergisi’nin Manifestosu


Özgürlük, düşünsel eylemlilik ve yaratıcılık gibi temel yaşamsal değerlerin dışına itiliyoruz gün be gün. Bu belirsizlik içinde varoluşumuzu anlamlandıran izler bı­rakmaya çalışıyoruz. Duruşumuz ve adımlarımız bu izleğin sürekliliği temelinde olacak. Yaşama bir formül bulmak değil sorun, bir formülü yok yaşamın, yaşayarak çözülüyor her şey. Olayların kendine özgü hallerine sınırlar çizmek kendimizi de sınırlamaktır. Önemli olan yaşam değerlerimiz adına var olma iddiasıdır. Bir ırmak gibi akıp gideceğiz kendi yatağımızdan denize dökülmek için ya da tersini zorla­yıp denizleri akıtacağız ırmaklara. Böyle böyle yeşertebiliriz belki kurak çocukların yarınlarını. Şiir adına, şiir aracılığı ile söyleyeceklerimiz için çıkıyoruz yola. Biz de kendi parmak izlerimizi bırakacağız, bunun için çalışacağız.


Dergiden kısaca söz etmek gerekirse; Edebiyat Nöbeti Dergisi emekçileri olarak bir ırmağın bağrında yeşerttiğimiz umutla çıkmıştık yola 6 yıl önce. 37. sayısını çıkardığımız Edebiyat Nöbeti dergimiz aka aka büyük sulara karıştı. Bu akış içerisinde doğdu şiirin yatağı. Çalışmalarına şiir dosyası olarak başladığım ancak şiir dergisi olmayı seçen Maraşantiya, Kızılır­mak’ın Hititler dönemindeki adı. İnsan kültürünü oluşturan bir arketip olan su imgesi; akışı, dalgalanmayı, durulma­yı, dönüşümü, arınmayı çağrıştıran yanları ile su perisi şiirin. Suyun kasıklarında doğduk, eteklerinde büyüdük. Şimdi biz de şiirleşerek akmak istiyoruz bu ırmağın adı olan Kızılırmak, yani Hititlerce Maraşantiya ile.


Dergimizde şiir, şiir üzerine yazı, söyleşi alanlarında yazılar yer alacak. Her sayıda bir şairle söyleşimiz olacak ve kapakta görseli yer alacak. Söyleşiyi önceleme nedenimiz, şairle ilgili kapsamlı bilgiye ulaşılarak, şiirine dair söyleyeceklerimize ışık tutması amaçlanmaktadır. Şiir üzerine düşünmek ve yazmak, şiir yazmak kadar, hatta daha çok gereksinilen bir alan. Bu gereklilik hemen hepimizce görülen bir boşluk. Buradan hareketle her sayımızda şiir üzerine yazılar bulacaksınız. Şiir geçmişimiz yanında, günümüz şirinin tartışıldığı bir platform oluşturmak istiyoruz. İkinci Yeni’de sonra, “deneysel”, “postmodern” gibi adlandırmalarla yol alan şiir üzerine neler düşünüldüğü, şiirin nereye aktığına dair, şairlerimizin düşüncelerinin aktarıcısı olmak istiyoruz.


Dergimizde Edebiyat Nöbeti emekçilerini göreceksiniz yine. Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni Fatma Hatun Esen, Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Celal Karaca, Şiir Editörü Hatice Tarkan Doğanay ve Düz Yazı Editörü Akın Ersöz. Bu sayının Grafik/Tasarım kısmına Altay Ömer Erdoğan ve kapak fotoğrafına Kadir İncesu emek vermiştir.


Söyleşi, şiir ve şiir üzerine yazılı ürünlerinizi bekliyoruz.Yayın Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni: Fatma Hatun ESEN


Derginin birinci sayısında şiirleriyle; Arzu K. Ayçiçek, Özge Sönmez, Yusuf Alper, Aslıhan Tüylüoğlu, Devrim Horlu, Serkan Türk, Fatoş Asya Akbay ve Ayfer Karakaş yer alıyor. Yannis Ritsos’dan çeviri şiiriyle Neşe Yaşın’ı okuyacaksınız. Celal Karaca’nın arşivinden Attila İlhan ile yapmış olduğu söyleşi çıkıyor. Hicran Aslan, Ahmet Özer, İbrahim Ekrem Keleşoğlu, Hilmi Haşal ve Fatma Hatun Esen yazılarıyla bu sayıya misafir oldular.

Comments


Schoolgirl with Books
bottom of page