top of page
Schoolgirl with Books

Yazarın Penceresinden Okuma Notları: Yazarın Kitaplığı - Erinç Büyükaşık

Erinç Büyükaşık’ın Gogol’un Paltosu ardından yayımladığı edebiyat ve sanat metinleri “Yazarın Kitaplığı” başlığıyla Liman Kültür etiketiyle yayımlandı.


Yazarın Kitaplığı
Erinç Büyükaşık - Yazarın Kitaplığı - Liman Kültür

Öncelikle yazar, metin ve sanat üretimi üzerine söylenebilecek her ifadenin yine yazarın kişisel tarihi çerçevesinde aktarılabileceğini dile getirmeliyiz. Metni toplumsal arka planıyla irdelerken bile yazarın içgüdüsü, düşünsel evreni ve kişisel tarihini yok saymak elbette yanlış bir okumaya götürecektir hepimizi. Bu anlamda yazarın kitaplığından çıkan “metnin” yine yazarın coğrafya, toplum ve kişisel öyküsüyle inşaa edildiğini dile getirebiliriz. Bu, “metne” bakışımızı belki de daha özgür kılacaktır.

Gogol’un Paltosu’ndan sonra kaleme alınan bu metinler Papirüs, Beşinci Sanat, +edebiyatkolektifi, İzGazete’de yayımlanmış kurmacanın izindeki birçok makale ve eleştirinin bir araya getirilmesiyle ortaya çıktı. Edebiyat eserinden sinemaya uzanan “anlatma” ve “sahneleme”nin evrimine işaret eden bu makaleler okur, yazar ve sanatçı ilişkilerine dair farklı bir çözümleme olarak da görülmeli. Eleştirel okumanın yazarı, kitabı ve yazının toplumsal arka planını kavramamız adına yol gösterici olduğu önermesiyle şunu da dile getirmek olası: Yazar yaşadığı coğrafyada kendi özgüllüğü, yaratıcılığının yanı sıra kendi vicdanıyla kaleme alır yapıtını. Okurla kurulan bağ tam da bu “vicdan” meselesine dayanır belki de.

Ez cümle okuyacağınız bu metinler yazı, kurmaca ve sanatın insanla ve toplumla doğrudan ve dolayımlı kurduğu bağlara işaret ediyor.

Commenti


Schoolgirl with Books
bottom of page