top of page

Yazı Gönderme Şartları

Web sitemiz için gönderilerinizi pandaedebiyat@gmail.com adresine, basılı dergimiz Pandabiyat için ise pandabiyatdergi@gmail.com adresine gönderebilirsiniz.

Neler Yayımlıyoruz?

Pandabiyat Web Sitesi: Kitap yorumları, kitap tanıtımları, dergi&fanzin tanıtımları, söyleşi, öykü, küçürek öykü, şiir, haiku, deneme, makale, blog yazıları, edebiyat listeleri ve çeviri.

Pandabiyat Dergi: Öykü, küçürek öykü, şiir, haiku, deneme, makale, çeviri öykü, çeviri şiir.

1

Web sitemizin e-posta adresi (pandaedebiyat@gmail.com) ile basılı dergimizin e-posta adresinin (pandabiyatdergi@gmail.com) farklı olduğunu unutmayın!

2

E-posta konu satırına ilgili kategorinin başlığını (Örn: Öykü, şiir, deneme, çeviri vb.) yazmayı unutmayın!

3

Gönderilerinizi word formatında, Times New Roman, 12 punto ve 1,5 satır aralığında gönderiniz! Word harici belgeler veya e-posta içine yazılan metinler değerlendirme dışı kalmaktadır.

4

Gönderilerinize ayrı bir word belgesinde özgeçmişinizi eklemeyi unutmayın!

5

Tek seferde sadece bir gönderi yapabilirsiniz. Lütfen çoklu gönderi yapmayınız.

6

Web sitemiz için de dergimiz için de bir sayfa veya sözcük sınırlaması getirmedik. Fakat dergimizin alanı sayfa sınırı nedeniyle kısıtlı olduğundan lütfen makul ölçülerde yazı gönderiniz.

bottom of page