top of page
Schoolgirl with Books

Eski Tarzda Şedd-i Araban - Bülent Tunga Yılmaz


Delacroix
Eugéne Delacroix - Femmes d'Alger dans leur appartement (1834)

Duman duman

Hareketlenmişti gece

Hayra alamet değildi

Bu yıllanmış sükûnet

Bir zülüf gibi uzanıp

Böğrüne bir hançer gibi

Saplandığında bu suzan

Gelmişti ya nazenin

geçmişin tortusunu 

Ilık bir şerbet gibi akıtıp boğazından

dağıtmıştı ya dumanını gecenin

Ve geceyi bir sese dönüştürmüş

Hatırlatmıştı Cemil Bey’in peşrevini

Isfahan


Sese dönüşen o gecede

Hanende bir taksim geçmişti 

Yaşlı bir tamburi, doğuştan sessiz

Ve karşı kıyıda gazeller okunmuştu

Yegah’a aktarılırken tüm makamlar

Ki sonuncusu kırık bir Hicazkâr  

Sordu içlerinden en mahcup olan

Dökülecek mi bir sonraki akşam

Beyati şevk bir kırık kadehe


tüm derdin dildedir ey nazenin

ıssız bir Semai’de biçare tamburi

ve bir kör kudümzen

Şedd-i Araban’da meşk ederkene

Bestenigara soyunur cariyeler

İşret eder ve kurumuş gül saklarlar

Kadife keselerindeBülent Tunga Yılmaz

コメント


Schoolgirl with Books
bottom of page