top of page
Schoolgirl with Books

Kassandra - Uğur Ünen




Ney’e benzer bir sesle

Göğün yuvarlanması

Yerin göğe değmesi

Güneşin uzaklaşması

Uzayın savrulması


İnsanların boğulmuş

Ruh çığlıklarının duyulması

Ateşe dönen kanların

Küllerinin uçuşması

Varlıkların susması


Yörüngelerin iplerinin kopma sesi

Her enerjinin parçalanması

İçten dışa ufalanması

Nefeslerin tükenişi

Başın sonla çarpışması


Ve sonra sade siyahın

Boşlukta salınması

Zamanın işlevini yitirmesi

Kendini unutması

Silinmesi


Ah Kassandra!

Sana inanmazdık

Görebilseydik bile

İnandıramazdık

Anlatsak bile


Ah Kassandra!

Kimse inanmadı sana

Olanları gördün tek başına

İnsanlar uzaktı durugöründen

Kaçtılar gerçeği söylediğinden


Nihai olan kıyam

Gelip çattı

Sıfırlandı

Tüm tarih

Yazılmamışçasına.



Uğur Ünen

Comments


Schoolgirl with Books
bottom of page