top of page
Schoolgirl with Books

x-y-z denklemi içinde hesaplaşma - Deniz Ayfer Tüzün
hatırlatmakta fayda var

iki kere ikinin dört etmekten başka çıkarı yok

tüm bilindik denklemlerin çözüm yolu aynı

bugün eğer sabah

yüzyıllar önce hesaplanmış çözümlemelerle

sökülüp geliyorsa

başka çıkarı yok pencerelerin ışıyacak

dizleri kanayan bir çocuğu

haritanın en doğusuna yerleştirmek kadar

anlamlı

tanıdık

ve kutsaldır bu hesaplamalar

hiçbir harita kendi gerçeğini inkara kalkamayacak


limandan kaç geminin kalktığını

soracak kimse kalmadı

kuka oyununda dengemizi

nasıl sağlayacağız bilen yok

ilk sayfasında oku yazan kitabı

dil altı salyalarıyla kirletenlerin çıplaklığını

köşe yazıları boyunca yazacak

kudreti yok hiç kimsenin

hangi denklemin içinde hangi bilinmezlik varsa

hatırlatmakta fayda var

her sorunun bir yanıtı vardır


x

y

z


koordinatlarını yerleştirelim haritanın

bu üç harf üstünde

çocuğun diz kanaması geçene kadar

sayalım içimizden sonsuzca gök gürlemelerini


hesap ortada:

iki kere iki dört eder

çocuk düşe kalka büyür

yağmurdan sonra güneş çıkabilir留言


Schoolgirl with Books
bottom of page